Dokumenty do pobrania

Informacje i Umowy pośrednictwa

Postanowienia zawarte w poniższych dokumentach stanowią jedynie propozycję zawarcia umowy z Pośrednikiem o przedstawionej w nim treści. Pośrednik nie uzależnia jednak zawarcia umowy z Zamawiającym od przyjęcia przez niego z góry treści proponowanych niniejszym dokumentem i dopuszcza ich modyfikację w ramach negocjacji zmierzających do zawarcia umowy. Powyższe oznacza, że Pośrednik nie narzuca Zamawiającemu zawartych w niniejszym dokumencie postanowień i dopuszcza w tym zakresie uzgodnienia indywidualne, oparte na uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o jego prawach i obowiązkach. Możliwość uzgodnień indywidualnych nie dotyczy postanowień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności tych od których zależy ważność umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

UMOWA POŚREDNICTWA NA 0% JEST NIEWAŻNA:

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o gospodarce nieruchomościami od 1 września 2107r. pośrednikiem może być tylko przedsiębiorca oraz musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności pośrednictwa. Odpłatność nie może być symboliczna np za 1,- zł i taka umowa nie jest umową pośrednictwa.

Jeżeli zawierasz umowę pośrednictwa na 0% prowizji:

 • zostałeś wprowadzony w błąd, gdyż usługa pośrednictwa jest usługą płatną
 • z prawnego punktu widzenia nie zawarłeś umowy pośrednictwa, więc nie masz prawa do roszczeń
 • Twoje czynności pośrednictwa nie są objęte ubezpieczeniem OC pośrednika, więc ryzyko pozostaje po Twojej stronie

Umowa pośrednictwa za 0% jest nieważna. Nawet umowa za wyższą kwotę ale nieadekwatna do cen rynkowych jest umową nieważną.

Umowy pośrednictwa

Zapraszamy do zapoznania się z umowami pośrednictwa.

 • Umowa pośrednictwa przy kupnie nieruchomości, do pobrania Tutaj!
 • Umowa pośrednictwa przy sprzedaży nieruchomości, do pobrania Tutaj!
 • Umowa pośrednictwa przy sprzedaży nieruchomości na zasadach wyłączności, do pobrania Tutaj!
 • Umowa pośrednictwa przy najmie nieruchomości, do pobrania Tutaj!

Inne dokumenty

Poniżej znajdziecie Państwo wzory innych druków dostępnych w formacie PDF, przydatne przy zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży mieszkań domów, działek i lokali.

 • Protokół przekazania mieszkania, domu, lokalu, do pobrania Tutaj!
 • Protokół zdawczo-odbiorczy energii elektrycznej, dla klientów indywidualnych do pobrania Tutaj!
 • Protokół zdawczo odbiorczy PGNiG, dotyczący instalacji gazowej, do pobrania Tutaj!    
 • Wniosek do sądu o wpis w istniejącej księdze wieczystej, do pobrania Tutaj!
 • Wniosek do sądu o założenie księgi wieczystej, do pobrania Tutaj!

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem

 • Cennik usług, do pobrania Tutaj!